Tin mới
recent

Công thức tính bán kính hình tròn

Bán kính hình tròn - Công thức, cách tính bán kính hình tròn

Định nghĩa: Bán kính hình tròn là khoảng cách tính từ tâm hình tròn cho tới đường tròn đó. Bán kính hình tròn có chiều dài bằng 1/2 đường kính và ký hiệu của bán kính hình tròn là (r)

ban kinh hinh tron


Công thức tính bán kính hình tròn bao gồm 3 cách cơ bản để tính bán kính hình tròn khác nhau. Dựa vào các chỉ số cho trước.

Tính Bán kính hình tròn khi biết Đường kính:

  • Đường kính là (d).
  • Bán kính là (r)
Công thức:
d = 2r = d : 2
Ví dụ:
Với d = 6cm suy ra r = 6 : 2 = 3cm

Tính Bán kính hình tròn khi biết Chu vi:

  • Chu vi là (C)
  • Đường kính là (d)
  • Bán kính là (r)
  • Số Pi (π) là 3,14
Công thức tính chu vi hình tròn là:

C = d x 3,14 hoặc C = 2 x r x 3,14
r = C : 2 x 3,14

Ví dụ:
C = 10cm ta có
r = 10 : (2 x 3,14) = 1,59235 cm

Tính Bán kính hình tròn khi biết Diện tích:

  • Diện tích là (A)
  • Bán kính là (r)
Công thức tính diện tích hình tròn là:

A = πr^2r = √(A/π) (căn bậc hai của Diện tích chia Pi)

Cám ơn bạn đã tham khảo bài viết về Bán kính hình trònCông thức tính bán kính hình tròn của Meoplus.com

No comments:

Post a Comment

Bảo vệ bản quyền nội dung bởi

Powered by Blogger.