Slider

Header Ads

1m3 bằng bao nhiêu cm3

1m3 bằng bao nhiêu cm3?

Đây là kiến thức căn bản và đã từ lâu, nó có thể bị quên lãng bởi thời gian và lâu chúng ta không sử dụng tới nó. Hãy cùng Meoplus.com ôn lại kiến thức 1m3 bằng bao nhiêu cm3 nhé

Mét khối (kí hiệu là m3) chính là đơn vị đo thể tích, nó chính là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m.

1m3 bằng bao nhiêu cm3

1m3 bằng 1 000 000 cm3


Xét hình lập phương có cạnh 1m sẽ bao gồm 1000 hình lập phương cạnh 1dm.

1m3 = 1000 dm3
1 dm3= 1000 cm3
Suy ra: 1m3= 1 000 000 cm3  
(Tức là 1m3 = 1 triệu cm3)

Ta có thể rút ra được kiến thức:
Mỗi đơn vị dùng để đo thể tích sẽ gấp 1000 lần đơn vị đo bé hơn kế tiếp nó. Và ngược lại: Mỗi đơn vị đo thể tích sẽ bằng 1/ 1000 đơn vị đo thể tích kế tiếp lớn hơn nó.
Bạn đã nhớ kiến thức 1m3 bằng bao nhiêu cm3 rồi phải không? Cảm ơn bạn đã đọc bài.

Post a Comment

0 Comments