About Me

header ads

Làm thế nào để tắt tự động phát video trên Facebook

Facebook mới update, cho tự động chạy video khi nó xuất hiện ở cửa sổ mà bạn nhìn thấy, nó rất tiện nhưng đôi khi là khá phiền. Meoplus xin hướng dẫn các bạn mẹo vặt để tắt tính năng tự động phát video trên Facebooknày:
Bước 1: Chọn cài đặt
Làm thế nào để tắt tự động phát video trên Facebook

Bước 2: Chọn cài đặt Video
Làm thế nào để tắt tự động phát video trên Facebook


Bước 3: Chọn tự động tắt:

Làm thế nào để tắt tự động phát video trên Facebook
Chúc các bạn vui vẻ!

Post a Comment

0 Comments