Slider

Header Ads

Quy y là gì? Nghĩa của từ quy y?

Quy y là gì?

Quy y là gì ?Chữ Quy (歸) có nghĩa là trở về, quay về. Chữ y (依) là nương nhờ. Tam quy y là quy y Tam Bảo. Quy y nghĩa là nương nhờ vào ai đó để con người thoát khỏi khổ ải.
Khi người theo Phật giáo nhập môn sẽ thực hiện các nghi lễ chính thức để quy y, quy y nơi cửa Phật, sau khi quy y xong sẽ chính thức được xem là 1 đệ tử Phật giáo.

Như đạo Thiên chúa thì khi sinh ra sẽ được rửa tội. Còn theo đạo Phật chính là quy y và sẽ có pháp danh cho từng người.
Pháp danh là tên gọi, giấy  chứng nhận quy y dành cho người có pháp danh chứ không phải là tên thật của người đó. Người quy y sẽ được nghe giảng, hiểu và thực hành Ba bảo và Năm Giới.


quy y là gì


Ba Bảo khi đã quy y là gì?

Đó là: Phật, Pháp, Tăng. Nương nhờ nơi cửa Phật, thực hành theo đạo Phật để thoát khổ ải, hòa hợp với các phật tử. Quy y nghĩa là gì?

Năm giới được răn dạy đó chính là:
  • Không giết người, không sát sinh bất cứ sinh linh nào từ con ruồi, con kiến....
  • Không ăn trộm ăn cắp
  • Không tà dâm
  • Không nói điều vô ích, không nói những lời độc ác, chửi rủa, nóng giận...
  • Không uống rượu bia, bởi khi say sẽ không còn làm chủ được bản thân
Meoplus.com chúc mọi người an lành!

Post a Comment

0 Comments