Slider

Header Ads

Cách tính diện tích hình nón cơ bản nhất

Cách tính diện tích hình nón cơ bản nhất

Diện tích hình nón được chia thành 2 phần, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.


Công thức tính diện tích xung quanh hình nón như sau:
"Diện tích xung quanh bằng Pi nhân tích của bán kính và độ dài đường sinh"
Sxq = π x R x l
  • π = 3,14
  • R là bán kính đường tròn (bằng 1/2 đường kính)
  • l là độ dài đường sinh.
Với diện tích hình nón toàn phần ta tính theo công thức sau:
Stp = π x R x l + π x R^2 = π x Rx(l + R)
Nếu biết thêm chiều cao của hình nón, ta cũng có thể tính được thể tích của hình nón tròn xoay theo công thức:
V = (π x R^2 x h) / 3
  • V là thể tích
  • h là chiều cao hình nón
  • R là bán kính đường tròn đáy.
Các công thức trên áp dụng với hình nón tròn xoay và chiều cao (h) được kẻ từ đỉnh nón vuông góc với đáy. Meoplus.com chúc các bạn học tốt!

Post a Comment

0 Comments