Mẹo Plus - Mẹo vặt, thủ thuật và hơn thế nữa

logo
quang cao
Sự kiện tiêu biểu

Công thức tính bán kính hình tròn

(Meoplus.com) - Bán kính hình tròn - Công thức, cách tính bán kính hình tròn Định nghĩa: Bán kính hình tròn là khoảng cách tính từ tâm hình tròn cho tới....

Roywax.com - Chuyên cung cấp các loại: Sáp Vuốt Tóc Nam, sáp vuốt tạo kiểu Gôm Xịt Tóc giúp giữ nếp tóc lâu...

Bán kính hình tròn - Công thức, cách tính bán kính hình tròn

Định nghĩa: Bán kính hình tròn là khoảng cách tính từ tâm hình tròn cho tới đường tròn đó. Bán kính hình tròn có chiều dài bằng 1/2 đường kính và ký hiệu của bán kính hình tròn là (r)

ban kinh hinh tron


Công thức tính bán kính hình tròn bao gồm 3 cách cơ bản để tính bán kính hình tròn khác nhau. Dựa vào các chỉ số cho trước.

Tính Bán kính hình tròn khi biết Đường kính:

  • Đường kính là (d).
  • Bán kính là (r)
Công thức:
d = 2r = d : 2
Ví dụ:
Với d = 6cm suy ra r = 6 : 2 = 3cm

Tính Bán kính hình tròn khi biết Chu vi:

  • Chu vi là (C)
  • Đường kính là (d)
  • Bán kính là (r)
  • Số Pi (π) là 3,14
Công thức tính chu vi hình tròn là:

C = d x 3,14 hoặc C = 2 x r x 3,14
r = C : 2 x 3,14

Ví dụ:
C = 10cm ta có
r = 10 : (2 x 3,14) = 1,59235 cm

Tính Bán kính hình tròn khi biết Diện tích:

  • Diện tích là (A)
  • Bán kính là (r)
Công thức tính diện tích hình tròn là:

A = πr^2r = √(A/π) (căn bậc hai của Diện tích chia Pi)

Cám ơn bạn đã tham khảo bài viết về Bán kính hình trònCông thức tính bán kính hình tròn của Meoplus.com

Xem thêm>>

Xem thêm>>

Đóng liên hệ [x]
hotlineMeoplus.com