About Me

header ads

Công thức tính chu vi hình thoi

Chu vi hình thoi cũng giống như tất cả chu vi của các hình đa giác khác. Chu vi hình thoi bằng tổng tất cả các cạnh của hình thoi đó. Điều đặc biệt ở đây là hình thoi có 4 cạnh đều bằng nhau, nên chu vi của hình thoi chính bằng 4 lần cạnh hình thoi

Công thức tính chu vi hình thoi

Công thức tính chu vi hình thoi:
C= a + a + a + a = 4.a
Trong đó:
a: độ dài cạnh của hình thoi
C: chu vi hình thoi

Meoplus.com rất mong kiến thức nhỏ bé về tính chu vi hình thoi sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong việc học tập.

Post a Comment

0 Comments