Slider

Header Ads

Công thức tính chu vi tam giác

Chu vi tam giác - Công thức tính chu vi tam giác

Định nghĩa: Chu vi tam giác là tổng của ba cạnh của tam giác. Nếu là chu vi tam giác vuông, sẽ có tổng của ba cạnh huyền + kề + đối.
chu vi tam giac

Hình tam giác gồm có 3 cạnh. Nếu là tam giác vuông ta có góc vuông và 2 cạnh kề, đối và cạnh huyền. Nếu là tam giác cân ta có 3 cạnh bằng nhau.
  • Chu vi là (P)
  • Cạnh (a)
  • Cạnh (b)
  • Cạnh (c). Đối với tam giác vuông là cạnh (h).
Với định nghĩa trên ta có công thức tính chu vi tam giác (thường, vuông, cân) như sau:
Chu vi tam giác: P = a + b + c
Chu vi tam giác vuông: P = a + b + h
Chu vi tam giác cân: P = a x 3
Ví dụ: a = 3cm, b = 5cm, c = 7cm ta có:
  • P = 3 + 5 + 7 = 15cm
Cám ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết Chu vi tam giác - Công thức tính chu vi tam giác của Meoplus.com

Post a Comment

4 Comments