About Me

header ads

Công thức tính diện tích hình tam giác

Diện tích hình tam giác - Công thức, cách tính diện tích hình tam giác

Định nghĩa:

* Tam giác thường: Diện tích hình tam giác bằng một phần hai của chiều dài đáy nhân với chiều cao.
* Tam giác vuông: Diện tích tam giác vuông bằng một phần hai chiều dài hai cạnh góc vuông. (do 1 trong 2 cạnh chính là chiều cao)
* Tam giác đều: Theo định lý Pytago ta có diện tích tam giác đều là a mũ 2 căn 3 chia 4

Dien tich hinh tam giac

Với 3 định nghĩa trên, ta sẽ có:
  • Diện tích là (S)
  • Cạnh (AH) chiều cao
  • Cạnh (AB)
  • Cạnh (AC)
  • Cạnh (BC) là cạnh đáy
Công thức tính diện tích hình tam giác:
S = 1/2 (AH x BC)
Công thức tính diện tích hình tam giác vuông với AB, AC là 2 cạnh góc vuông:
S = 1/2 (AB x AC)
Công thức tính diện tích tam giác đều 3 cạnh bằng nhau gọi là (a) theo định lý Pytago:
S = (a^2 √3) / 4(a mũ 2 căn 3 chia 4)
Với cách tính diện tích hình tam giác cân các bạn cũng làm như cách tính diện tích tam giác thường.

Cám ơn các bạn đã cùng đọc bài viết Diện tích hình tam giác - Công thức, cách tính diện tích hình tam giác của Meoplus.com

Post a Comment

0 Comments