About Me

header ads

Công thức tính diện tích hình trụ tròn

Công thức tính diện tích hình trụ tròn như thế nào? Hãy cùng Meoplus tìm hiểu nhé
Hình trụ tròn chính là hình trụ có 2 đáy là 2 hình tròn, chúng ta hay gọi nó là hình trụ tròn xoay.

Công thức tính diện tích hình trụ tròn


Diện tích xung quanh của hình trụ tròn sẽ được áp dụng công thức sau
A= 2π.r.h
Diện tích toàn phần hình trụ tròn sẽ bằng diện tích xung quanh + diện tích 2 đáy
S= A + 2.π.r² = 2π.r.h + 2.π.r²

Trong đó
π: hằng số Pi =3,14
r: bán kính đường tròn đáy
h: chiều cao của hình trụ tròn.

Meoplus.com chúc các bạn tính diện tích hình trụ tròn nhanh nhất có thể!

Post a Comment

0 Comments