About Me

header ads

Công thức tính đường kính hình tròn

Cách tính đường kính hình tròn sẽ rất đơn giản nếu biết được bán kính hình tròn. Nhưng đôi khi đề bài chỉ cho chu vi hoặc diện tích của hình tròn và bắt đi tìm đường kính, khi đó phải tính như nào?
Cùng đi tìm đường kính hình tròn nhé

Công thức tính đường kính hình tròn

Khi cho biết bán kính: đường kính hình tròn sẽ là

d = 2.r ( r là bán kính hình tròn)
Khi cho biết chu vi hình tròn bắt tính đường kính
d = C / π ( C là chu vi đường tròn, π là hằng số pi = 3,14)
Khi cho biết diện tích hình tròn và phải đi tìm đường kính
 
Trong đó A là diện tích còn Pi chính là số π = 3,14

Meoplus.com hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ biết cách tính đường kính hình tròn dễ dàng hơn. 

Post a Comment

0 Comments