About Me

header ads

Công thức và cách tính chu vi hình vuông

Công thức tính chu vi hình vuông - Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.
Vậy muốn tính chu vi hình vuông ta phải làm như thế nào. Chỉ cần sử dụng công thức sau đây bạn sẽ nhận được kết quả chính xác nhất
C = a + a + a + a = 4.a
Trong đó :
C: chu vi hình vuông
a: chiều dài cạnh hình vuông

Công thức và cách tính chu vi hình vuông
Công thức và cách tính chu vi hình vuông
Do hình vuông có 4 cạnh bằng nhau nên chu vi của hình vuông chính bằng tổng của 4 cạnh hình vuông và kết quả sẽ là 4.a

Ví dụ về cách tính chu vi hình vuông:
Bài toán lớp 3: Tính chu vi hình vuông với cạnh = 6cm
Bài giải
Chu vi hình vuông C= 4 x 6 = 24 (cm)

Meoplus.com Chúc các bạn vui vẻ với kiến thức mới về chu vi hình vuông

Post a Comment

0 Comments