About Me

header ads

Giải đáp: Diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông - Muốn tìm diện tích hình vuông ta làm thế nào?

Hình vuông được định nghĩa là một hình chữ nhật với 4 cạnh bằng nhau. Hình vuông có đủ các thuộc tính của hình thoi, hình chữ nhật, và hình bình hành. Tuy nhiên, hình vuông lại là hình rất đặc biệt. Nó có các đặc điểm sau;
- Hình vuông có các góc bằng nhau, và đều là góc vuông.
- Hình vuông có các cạnh bằng nhau.
- Đường chéo của hình vuông bằng nhau và cắt nhau tạo thành 1 góc 90 độ
- Đường chéo hình vuông chia các góc thành 2 góc bằng nhau.

Dien tich hinh vuong


Cách tính diện tích hình vuông thì chúng ta có 2 cách, dựa vào các chỉ số cho sẵn.
Cách 1: Dựa vào giá trị 1 cạnh hình vuông (a)
"Diện tích hình vuông bằng độ dài 1 cạnh nhân với chính nó"
Biết trước giá trị 1 cạnh là a, ta có công thức:
S = a x a (hoặc cũng có thể gọi là a^2)
Ví dụ a = 5cm ta có: S = 5 x 5 = 25cm2

Cách 2: Dựa vào giá trị của đường chéo hình vuông (d)
Biết trước giá trị (d), ta có thể tính ra (a) và từ đó tính ra diện tích hình vuông (S)
Công thức:
a = d / √2 (suy từ công thức tính đường chéo d = √2 x a)
S = a x a
Ví dụ d = √8 ta có

  • a = √8 : √2 = √(8 : 2) = √4 = 2
  • S = a x a = 2 x 2 = 4 cm2


Vậy là ta có 2 cách tính diện tích hình vuông dựa vào việc ta có giá trị của (d) hay (a).
Meoplus.com hi vọng bài viết sẽ giúp bạn lựa chọn được phương pháp giải toán tính diện tích hình vuông.

Post a Comment

0 Comments