Mẹo Plus - Mẹo vặt, thủ thuật và hơn thế nữa

logo
quang cao
Sự kiện tiêu biểu

Hỏi: Cách tính thể tích hình trụ tròn?

(Meoplus.com) - Thể tích hình trụ tròn - Hình trụ tròn là hình trụ có 2 mặt đáy là hình tròn song song và bằng nhau. Để tính thể tích hình trụ tròn chúng ....

Roywax.com - Chuyên cung cấp các loại: Sáp Vuốt Tóc Nam, sáp vuốt tạo kiểu Gôm Xịt Tóc giúp giữ nếp tóc lâu...

Thể tích hình trụ tròn - Hình trụ tròn là hình trụ có 2 mặt đáy là hình tròn song song và bằng nhau. Để tính thể tích hình trụ tròn chúng ta cần phải biết được các số liệu là chiều cao (kí hiệu là h) và bán kính (kí hiệu là r)

Hỏi: Cách tính thể tích hình trụ tròn?
Tính thể tích hình trụ tròn?

Và thể tích hình trụ tròn sẽ được tính bởi công thức sau:
S = π. r².h

Trong đó:
S: Thể tích
r: bán kính
π: hằng số pi = 3,14
h: chiều cao

Rất đơn giản để tính thể tích khi đã biết được chiều cao và bán kính của đường tròn mặt đáy phải không nào. Và cách tính thể tích hình trụ tròn nằm ngang hay một số trường hợp đặc biệt của hình trụ tròn

Bài tập ví dụ
Ví dụ 1:
Tìm thể tích hình trụ tròn với bán kính = 3cm, chiều cao hình trụ = 7 cm
Bài giải

Thể tích của hình trụ tròn là:
S= π. r².h = 3,14 x 3² x 7 = 197,82 (cm³)


Meoplus.com chúc các bạn thành công với công thức tính thể tích hình tròn!

Xem thêm>>

Xem thêm>>

Đóng liên hệ [x]
hotlineMeoplus.com