About Me

header ads

Hỏi công thức tính diện tích hình quạt tròn

Để tìm công thức tính diện tích hình quạt tròn trước hết ta tìm hiểu hình quạt tròn là gì?
Hình quạt tròn là hình được giới hạn bởi 2 bán kính và cung tròn chắn bởi 2 bán kính của hình tròn này. 

Hỏi công thức tính diện tích hình quạt tròn

Khi đó, diện tích của hình quạt tròn sẽ tạo ra góc θ được tính bằng đơn vị radian. Và công thức tính diện tích hình quạt tròn là


Trong đó
S: Diện tích hình quạt tròn đang cần tìm đáp số
R; bán kính
π: Hằng số Pi = 3,14
θ: tính bằng đơn vị radian

Vậy là đã xong hết phần tìm diện tích hình quạt tròn, meoplus sẽ cùng đồng hành với các bạn qua các bài viết khác.

Post a Comment

0 Comments