About Me

header ads

Hỏi: Công thức tính diện tích hình tròn?

Công thức tính diện tích hình tròn - Trong rất nhiều trường hợp không chỉ trong học tập mà trong cuộc sống chúng ta cần phải áp dụng công thức tính diện tích hình tròn. Với chu vi hoặc đường kính hoặc bán kính cho trước. Ta đều tính được diện tích của hình tròn. Dưới đây Meoplus xin chia sẻ công thức tính diện tích hình tròn. Các bạn có thể lưu trang này lại để sau này quên có thể lôi ra đọc được ngay

Diện tích hình tròn
Công thức tính diện tích hình tròn khi biết bán kính của đường tròn
S= π. r²
Còn khi biết đường kính ta cũng dễ dàng tính được diện tích bằng việc áp dụng vào CT tính diện tích hình tròn như sau:
S= π. d² / 4

Trong đó: 
S: là diện tích của hình tròn
π: là hằng số 3,14
r: là bán kính
d: là đường kính

Lưu ý nữa là diện tích có đơn vị phụ thuộc vào đơn vị mà bạn sử dụng của đường kính hoặc bán kính. ví dụ số đo đường kính hoặc bán kính dùng cm thì diện tích có đơn vị là cm2, sử dụng m thì đường kính là m2,...

Ví dụ trực quan cho các bạn dễ hiểu:
Bài toán tính diện tích hình tròn lớp 5:
Tính diện tích hình tròn khi:
a) bán kính = 5 cm
b) đường kính bằng = 2 m

Bài giải

a) Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn ta có
S= π. r² = 3,14 x 5² = 78,5 (cm2)
Đáp số: 78,5 (cm2)

b) Áp dụng CT tính diện tích hình tròn ta có
S= π. d² / 4 = 3,14 x 2² /4 = 3,14 (m2)
Đáp số: 3,14 (m2)

Mọi thắc mắc các bạn có thể comment bằng facebook hoặc tài khoản google ở bên dưới. Meoplus.com hi vọng qua bài viết giúp các bạn biết thêm hoặc nhớ lại kiến thức về diện tích hình tròn

Post a Comment

0 Comments