About Me

header ads

Hỏi đáp: Cách tính diện tích hình cầu?

Hỏi: cách tính diện tích hình cầu như thế nào?
Đáp: Công thức tính diện tích hình cầu, tính diện tích mặt cầu là:
S= 4.π.r²= S = π.d²

Hỏi đáp: Cách tính diện tích hình cầu?

Trong đó:
S: diện tích hình cầu, diện tích mặt cầu
π: Hằng số Pi = 3,14
r: bán kính
d: đường kính

Meoplus.com chúc các bạn vui vẻ với cách tính diện tích hình cầu

Post a Comment

0 Comments