About Me

header ads

Hỏi đáp: Tính diện tích tứ giác

Cách tính diện tích tứ giác phổ biến nhất, dựa vào công thức Brahmagupta.

Nếu bạn có tứ giác nội tiếp, tức là 4 đỉnh của tứ giác đều nằm trên một đường tròn, thì ta có thể tính được diện tích của tứ giác dựa vào việc tính ra chu vi của tứ giác đó.
Dien tich tu giac


Với:
  • S là diện tích tứ giác.
  • P là chu vi tứ giác.
  • a,b,c,d là độ dài các cạnh của tứ giác.
Ta có công thức sau:
P = (a + b + c + d) : 2
S = √(p-a) x (p-b) x (p-c) x (p-d)
Như vậy ta đã dễ dàng tính được diện tích tứ giác dựa vào việc cho trước giá trị của a,b,c,d.

Tuy nhiên cũng còn một cách tính diện tứ giác khác. Dựa vào việc chia đôi tứ giác ra, và tính diện tích 2 tam giác. Trường hợp này cần dùng đến công thức tính diện tích tam giác khi mà 4 đỉnh tứ giác không nội tiếp đường tròn. 

Bạn có thể tham khảo cách tính diện tích tam giác tại đây: Diện tích tam giác

Meoplus.com hi vọng với kiến thức trên, bạn sẽ giải được bài toán mà mình cần tìm diện tích tứ giác.

Post a Comment

0 Comments