Slider

Header Ads

[Hỏi] Diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi - Hình thoi là hình gì?

Hình thoi chính xác là 1 hình đa giác, và có 4 cạnh bằng nhau. Công thức tính diện tích hình thoi được định nghĩa như sau:
"Diện tích hình thoi được tính bằng một phần hai tích của hai đường chéo"
Dien tich hinh thoi

Hình thoi thường được biểu thị qua 4 điểm là A, B, C, D. Nối điểm A với C và nối điểm B với D ta sẽ có 2 đường chéo của hình thoi gọi là d1, d2
Ta có công thức tính diện tích hình thoi như sau:
S= (d1 x d2) : 2
  • S là ký hiệu diện tích
  • d1 là đường chéo 1
  • d2 là đường chéo 2
Ví dụ để bạn dễ hiểu hơn cách tính diện tích hình thoi
Giả sử ta có:
d1 = 2cm
d2 = 3cm
Vậy diện tích hình thoi sẽ là: S = (2 x 3) : 2 = 3cm2

Rất dễ để tính được diện tích hình thoi dựa vào công thức trên đúng không các bạn. Để theo dõi các công thức tính các hình khác, các bạn hãy truy cập chuyên mục Thắc mắc của Meoplus.com nhé. Cám ơn các bạn

Post a Comment

0 Comments