About Me

header ads

Hỏi về công thức tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn sẽ được tính với công thức như thế nào? Các bạn hãy cùng Meoplus tìm hiểu qua bài viết sau nhé.
Công thức tính chu vi hình tròn (kí hiệu là C)
C = π.d
Trong đó:
C: Chu vi hình tròn
π: hằng số pi. π = 3,14
d: đường kính

Hỏi về công thức tính chu vi hình tròn


Vậy là chỉ từ đường kính của đường tròn cho trước ta sẽ tính toán được chu vi hình tròn. Và một cách khác tính ct chu vi hình tròn đó chính là từ bán kính (do đường kính = 2 lần bán kính)
d = 2.r
d: đường kính
r: bán kính

Suy ra chu vi sẽ là:
C = 2.π.r

Ví dụ minh họa
Bài 1: Toán lớp 5 tính chu vi hình tròn với
a) Bán kính hình tròn là 5cm
b) Đường kính hình tròn là 12 cm

Bài giải
a) Ta có chu vi hình tròn: C = 2.π.r = 2 . 3,14. 5 = 31,4 (cm)


b) C = π.d = 3,14 . 12 = 37,68 (cm)


Qua bài viết trên ta có thể biết được nhanh kiến thức về công thức tính chu vi hình tròn. Meoplus.com Chúc các bạn vui vẻ!

Post a Comment

0 Comments