About Me

header ads

Tính diện tích hình bình hành

Hình bình hành và công thức tính diện tích

"Định nghĩa: Diện tích hình bình hành bằng tích của cạnh đáy nhân với chiều cao"Hình bình hành là một dạng hình đặc biệt của hình thang. Và nó được định nghĩa như sau: "Hình bình hành là một dạng hình tứ giác, được tạo ra bởi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau"
Dien tich hinh binh hanh

Đặc điểm của hình bình hành là hai đường chéo cắt nhau và chia đôi mỗi đường chéo thành hai phần bằng nhau.

Để tính diện tích hình bình hành, ta dùng công thức sau:
S = a x h
  • S là diện tích
  • a là cạnh đáy
  • h là chiều cao
Chính xác thì hình bình hành là hình chữ nhật không có góc vuông. Nói vậy bạn sẽ dễ hiểu hơn. Mọi thắc mắc liên quan đến cách tính diện tích hình bình hành bạn có thể cùng trao đổi bên dưới comment. Meoplus.com cám ơn các bạn.

Post a Comment

0 Comments