About Me

header ads

AD, BC, AM, PM là viết tắt của từ tiếng Anh nào, nghĩa là gì?

AD, BC, AM, PM là những từ viết tắt mà chúng ta thường xuyên sử dụng. Đây là các từ chỉ thời gian và có nguồn gốc Latin. Sau này được người phương Tây tận dụng và biến tấu để sử dụng
1. AD theo tiếng Latinh có nghĩa là Anmo Domini . Tiếng Anh có nghĩa là Refer to the years after the birth of Jesus Christ (Sau công nguyên).
2. BC theo tiếng Latinh có nghĩa là Ante Christum, Tiếng Anh là Before Christ(trước công nguyên).
3. AM là viết tắt của Ante Meridium (Latinh) – chỉ giờ buổi sáng, trước 12:00 trưa.
4. PM là viết tắt của từ Latin: Post Meridium – chỉ giờ buổi chiều, sau 12:00 trưa.
Lưu ý rằng 12h trưa là 12:00 PM, còn 12h đêm là 12:00 AM.

Post a Comment

0 Comments