About Me

header ads

ANY, ENY, AY, EY, AYE, EYA là viết tắt của từ gì, có nghĩa là gì?

Nhiều bạn hỏi các từ ANY, ENY, AY, EY, AYE, EYA là viết tắt của những từ gì? Đây là các từ viết tắt tiếng Việt, thường gặp trên facebook và các tin nhắn sms, có liên quan đến chữ "Yêu" nên các bạn trẻ thường ngại viết thẳng ra mà dùng cách viết tắt cho an toàn :D

1. ANY: là viết tắt của cụm từ tiếng Việt "Anh Người Yêu". Dù đọc lên có vẻ như là "anh của người yêu" nhưng thực sự không phải vậy, từ này đồng nghĩa với "Anh Yêu" (là người yêu của một bạn nữ nào đó).

2. ENY: là viết tắt của từ "Em Người Yêu", hiểu là "em yêu". Ví dụ: "Lan làeny của Đạt" được hiểu là "Lan là người yêu/em yêu của Đạt".

3. AY: Anh Yêu

4. EY: Em Yêu

5. AYE: Anh Yêu Em

6. EYA: Em Yêu Anh

Các từ viết tắt ở mục số 3 đến số 6 thì được hiểu đúng như ý nghĩa giải thích ở phía sau.

Post a Comment

0 Comments