About Me

header ads

BBL, BBS có nghĩa là gì

Người Anh/Mỹ thường sử dụng rất nhiều từ viêt tắt trong khi nói chuyện hoặc giao tiếp trên các trang mạng hoặc trong đời sống. Tuần này chúng ta sẽ cùng tim hiểu về hai từ BBL, BBS thực chất là viết tắt của từ gì? Có nghĩa là gì? Đây là hai từ được sử dụng khá rộng rãi.

BBL thực ra là dạng viết tắt của cụm từ BE BACK LATER (hẹn gặp lại sau).
Ví dụ : I have to go now, be back later . Câu này chúng ta có thể viết lại là : BBL, I have to go now.

Tương tự, BBS cũng là một dạng hứa hẹn, là viết tắt của BE BACK SOON (sẽ sớm trở lại)
Trong ví dụ trên, ta có thể thay thế BBL thành BBS.

Bài viết được đăng bởi cộng tác viên của viettat.com.

Post a Comment

0 Comments