Slider

Header Ads

CEO là gì vậy? CEO là viết tắt của từ gì?


CEO là gì vậy
? CEO chính là thuật ngữ khá phổ biến được viết tắt của từ: Chief Executive Office. Dịch ra tiếng Việt là Giám đốc điều hành. Vậy CEO chính là giám đốc điều hành của công ty. Và thông thường thì Tổng giám đốc điều hành cũng chính là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đó. Tuy nhiên, trên thực tế thì CEO và chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc là các chức danh do từng người khác nắm quyền. 

CEO là gì vậy?

CEO là gì và có quyền hạn như thế nào?


CEO chính là chức vụ cao nhất của công ty, CEO mang lại cho công ty đường lối đi đúng đắn, chìa khóa để tạo nên thành công của một doanh nghiệp, đơn vị

Công việc của CEO là gì?

Với một quyền hạn rất cao, CEO cũng là người chịu trách nhiệm về mặt pháp luật của công ty. Công việc của CEO cần làm là lập ra chiến lược hoạt động cho công ty (Nêu lên hoạch định, chỉ đạo những phương hướng, đánh giá chiến lược cho toàn bộ nhân viên). CEO lập ra bộ máy quản lý, đồng thời phải xây dựng được văn hóa cho công ty, thực hiện những hoạt động tài chính như huy động vốn, sử dụng vốn, kiểm soát vốn 1 cách đúng đắn và thu lại lợi nhuận cao nhất về cho công ty. CEO cũng phải xây dựng được bộ máy nhân sự thật hiệu quả. Nếu như công ty là 1 cỗ máy thì CEO chính là người vận hành, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp nếu cần thiết giúp bộ máy đó hoạt động tót nhất, mục tiêu cuối là công suất và lợi nhuận cao nhất.


Và điều chúng ta cần biết: CEO có thể là người có học vấn cao hoặc thấp, nhưng nếu là CEO thì cần phải am hiểu nhiều vấn đề, và phải giải quyết nhiều vấn đề trong kinh doanh, nhân sự và văn hóa của công ty.

Post a Comment

0 Comments