Slider

Header Ads

FYI có nghĩa là gì?

FYI là viết tắt của For your information (xin cho bạn biết). Nó thường được chúng ta sử dụng như một từ để gửi một thông điệp hoặc đính kèm một thông tin trong tin nhắn.

Ví dụ: Fyi, he had a beautiful wife, so you shouldn’t love him.
Ngoài ra, FYI còn được hiểu với nghĩa là dùng cho thông tin của bạn trong một số tờ rơi, phiếu kiểm tra sức khỏe

Post a Comment

0 Comments