Slider

Header Ads

Mem là viết tắt của từ gì

Mem là viết tắt của từ gì - Nếu bạn hay sử dụng mạng xã hội facebook thì từ viết tắt MEM rất thường gặp. Nó là viết tắt của Member trong tiếng anh, có nghĩa là thành viên.

Mem là viết tắt của từ gì

Mem được hình thành khi giao tiếp bằng gõ phím trở nên quen thuộc. Việc viết tắt chữ Member thành Mem để tốc độ được nhanh hơn.
Ngoài nghĩa của mem là viết tắt của từ gì, ta còn có thêm các từ viết tắt khác trên Facebook:
  • CFS = Confession là lời thú tội, phòng thú tội. Có rất nhiều các Confession trên facebook.
  • STT = Status nghĩa là trạng thái của bạn
  • RELA = Relationship nghĩa là bạn đang trong mối quan hệ nào? Độc thân hay đang hẹn hò..v...v.
  • CMT = Comment những đoạn bình luận
  • AD = Admin là người quản trị cao nhất của 1 trang, nhóm.

Ngoài ra còn rất rất nhiều cách viết tắt trong trang 1280online. Ví dụ như bài mà chúng tôi đã biên tập:  N/A có nghĩa là gì?. Hi vọng các bạn có thêm được nhiều kiến thức hữu ích.

Post a Comment

0 Comments