Slider

Header Ads

N/A có nghĩa là gi?

N/A có nghĩa là gì  - N/A hay gặp ở trường hợp nào nhất?

N/a là một cụm từ viết tắt tiếng anh, nhằm ám chỉ việc chưa xác định, chưa có thông tin.

 N/A có nghĩa là gi?

Có rất nhiều cách suy ra từ cụm từ n/a này. Nhưng hiểu nôm na nhất là cách giải thích bên trên. Cách đọc cụm chữ viết tắt này là "en - ây".

 N/A có nghĩa là gi?

Bạn sẽ bắt gặp n/a trong rất nhiều trường hợp như đăng ký nick, tài khoản ở đâu đó...v....v.... Nhân tiện đây, chúng tôi cũng có bài viết về www có nghĩa là gì? nếu bạn muốn tham khảo thêm về cấu trức url 1 trang web.

Post a Comment

0 Comments