Slider

Header Ads

Nồng độ PH là gì?

Nồng độ PH là gì? Nó có quan trọng không? Nó ảnh hưởng thế nào đến chúng ta?

Nồng độ PH là chỉ số quan trọng, nhằm đánh giá tính chất hóa học của nước. Độ PH có thang điểm từ 0 đến 14. Và là một hàm số Logarit.

Thường thì nồng độ PH trong nước nếu bằng 7 thì sẽ là trung tính. Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết "trong phòng thí nghiệm". Ngoài thực tế, chúng ta có các mức độ PH khác nhau của nguồn nước, do bị tác động bởi nhiều chất hóa học khác nhau trong môi trường. Độ PH chấp nhận được đối với nguồn nước sử dụng sẽ nằm trong khoảng từ 6-8.


Có thể bạn sẽ quan tâm đến VOA là viết tắt của chữ gì

Độ PH của nguồn nước được đo để phục vụ các mục đích sau:
  • Đánh giá nguy cơ của các kim loại hòa tan trong nước.
  • Đánh giá độ ăn mòn của nguồn nước đối với các loại đường ống, đồ dụng chứa nước...v...v..
  • Dự đoán các tác động của nguồn nước đến môi trường, người sử dụng.
Dựa vào việc đo đạc nồng độ PH trong nguồn nước, chúng ta sẽ có những biện pháp xử lý khác nhau.

Post a Comment

0 Comments