About Me

header ads

SOP là viết tắt của chữ gì?SOP là viết tắt của chữ gì? SOP: là viết tắt của "Standard Operating Procedure" hay "Standing Operating Procedure" dịch ra có nghĩa là Qui trình thực hiện chuẩn.Tùy từng trường hợp, công việc, dự án cụ thể sẽ có các SOP khác nhau. Và cũng có những tài liệu chuyên sâu hơn về qui trình thực hiện chuẩn này. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ cung cấp ý nghĩa của từ viết tắt SOP.

Post a Comment

0 Comments