Slider

Header Ads

Tồ là gì?

Tồ là gì? Tồ có nghĩa là ngờ nghệch, ngây thơ. Người bị gọi là tồ thì hay có những suy nghĩ nông cạn, không sâu sắc. Tồ cũng có thể coi là khờ khạo. Chỉ to xác mà trí thông minh lại không lớn theo.

Nếu bạn đã từng xem bộ phim Tèo em, thì bạn sẽ nắm rõ chính xác nhất về chữ Tồ. Dưới đây là hình ảnh Tèo (bên tay trái). Nhìn vào ta sẽ thấy ngay 1 người tồ thì sẽ trông như nào.


Tồ là ngôn ngữ thường được người lớn nói với người ít tuổi hơn. Ví dụ như: cái thằng này nó tồ thế không biết....

Post a Comment

0 Comments