About Me

header ads

Troll có nghĩa là gì?

Troll có nghĩa là gì? Xét về mặt miêu tả hình dạng, thì Troll là một dạng yêu tinh. Có hình dạng xấu xí, hay gây rắc rối cho mọi người (Hao hao giống như Xì Trum).

Troll có nghĩa là gì?


Xét về mặt ngôn ngữ, thì Troll là ý chỉ việc chơi khăm, chơi đểu. Đa phần hiện nay, chúng ta sử dụng từ troll là mang ý nghĩa này. Ví dụ: Mày định troll tao à? thì có nghĩa là mày định chơi đểu tao à?Troll có nghĩa là gì?

Post a Comment

0 Comments