About Me

header ads

Từ lóng DUNNO có nghĩa là gì

Theo thời gian, văn hóa cũng như ngôn ngữ phương Tây đã du nhập vào nước ta. Trong đó có cả những từ lóng kiểu như DUNNO. Dunno là cụm từ được giới trẻ rất hay sử dụng khi giao tiếp hằng ngày. Vậy nghĩa của dunno là gì?
Dunno là viết tắt của cụm don’t know/ doesn’t know. Nghĩa tiếng Việt là "không biết".
Ví dụ: I don’t know that = I dunno that.

Lưu ý dunno chỉ là từ lóng trong tiếng Anh, được dùng trong giao tiếp hằng ngày chứ không được sử dụng trong văn viết.

Post a Comment

0 Comments