About Me

header ads

VJ là gì?

VJ là gì? VJ là viết tắt của Video Jockey. Dịch ra có nghĩa là người dẫn chương trình, video clip.

VJ là gì?

Nghề VJ được biết đến tại Việt Nam có thể kể đến tiêu biểu như Anh Tuấn MTV, Diễm Quỳnh...v..v... Những người dẫn các chương trình ca nhạc MTV Việt Nam.

VJ chính xác được biến thể từ DJ (Dish Jockey). Tuy nhiên DJ đây không hẳn là như các DJ ở các quán bar, sàn nhạc, mà là DJ sử dụng trên radio. Cách đây vài năm thì VJ khá phát triển tại Việt Nam, có rất nhiều biến thể từ VJ chính thông, dẫn các chương trình truyền hình.

Post a Comment

0 Comments