About Me

header ads

VOA là viết tắt của chữ gì

VOA là viết tắt của chữ gì, nó có ý nghĩa gì?

VOA là viết tắt của chữ gì


VOA là viết tắt của Voice of America, dịch sang tiếng Việt là Đài tiếng nói Hoa Kỳ. Được thành lập từ năm 1942.

Có một điều khá thú vị đó là VOA không được phát thanh trực tiếp tới người dân Mỹ. Do vậy, những phát thanh viên nổi tiếng của VOA lại không được người dân nước mình biết đến.

Hình ảnh trụ sở chính của VOA:

VOA là viết tắt của chữ gì

Thời điểm hiện tại, VOA nằm dưới sự quản lý của Ủy ban phát thanh quốc tế. Do đó, nó dẫn đến một hệ lụy là sự tranh luận về mức độ độc lập của các chương trình do VOA phát, cũng như đường lối chính sách của Mỹ áp lên đài VOA.

Post a Comment

0 Comments