Slider

Header Ads

VS có nghĩa là gì?

VS là gì, vs là viết tắt của từ nào?

Nhiều người Việt Nam chúng ta thường nhầm tưởng và sử dụng VS với nghĩa là với, sự kết hợp nào đó. Tuy nhiêu trên thực tế, VS có nguồn gốc từ từ tiếng Latinh , là viết tắt của từ VERSUS, nghĩa tiếng Anh là against ; có nghĩa tiếng Việt là so tài với, đối đầu với (được sử dụng nhiều trong thể thao).
Ví dụ: Vietnam vs Japan ; Chelsea vs Arsenal (bóng đá); Pacquiao vs Brandon (quyền anh),...
Bài được đăng tại web viết tắt : 1280online.com

Post a Comment

0 Comments