Slider

Header Ads

Ý nghĩa của từ ATM là gì?

Ai cũng có ít nhất một cái thẻ ATM để rút tiền, thanh toán tiền một cách tự động. Vậy "ATM" là viết tắt của cụm từ nào trong tiếng Anh và có ý nghĩa là gì?

Trong tiếng Anh, ATM là viết tắt của "Automated Teller Machine" hoặc "Automatic Teller Machine". Nghĩa tiếng Việt tương ứng là "Máy rút tiền tự động" hoặc "Máy giao dịch tự động". ATM là một thiết bị ngân hàng giao dịch tự động với khách hàng, thực hiện việc nhận dạng khách hàng thông qua thẻ ATM (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng) hay các thiết bị tương thích, và giúp khách hàng kiểm tra tài khoản, rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ,...

Trước đây, nghe đến ATM là như nghe đến một thiết bị ngoài hành tinh. Bây giờ ATM và thẻ ATM gần như đã "phổ cập" toàn dân và rất phổ biến ở Việt Nam.

Post a Comment

0 Comments