About Me

header ads
Showing posts with the label Viet-tatShow all
Làm fs trên facebook là gì
Mem là viết tắt của từ gì
 N/A có nghĩa là gi?
Nồng độ PH là gì?
Url của trang web là gì
Usb dùng để làm gì?
Verisign là gì?
VOA là viết tắt của chữ gì
Www Có nghĩa là gì?
19 có nghĩa là gì? ý nghĩa 19
ABT là gì vậy?
AD là gì trong facebook vậy mọi người?
All Rights Reserved là gì?
CEO là gì vậy? CEO là viết tắt của từ gì?
Tìm hiểu: Còm là gì?
Cổng USB 3.0 là gì?
SD là viết tắt của từ gì
Size 0 là gì?
SOP là viết tắt của chữ gì?
FAP có nghĩa là gì?